Διαφημίσεις στο Δίκτυο ΚΤΕΟ Autovision

Η Autovision εκπροσωπεί το μεγαλύτερο δίκτυο ιδιωτικών ΚΤΕΟ με 50 σημεία εξυπηρέτησης πελατών σε όλη την Ελλάδα, όπου διεξάγονται περίπου 800.000 τεχνικοί έλεγχοι κάθε χρόνο.

Η Interbus διαχειρίζεται το διαφημιστικό κομμάτι του πρωτοποριακού Autovision TV. Το infotainment περιεχόμενό του προβάλλεται σε συνολικά 36 HD οθόνες, οι οποίες βρίσκονται στους άνετους χώρους αναμονής των σύγχρονης αισθητικής εγκαταστάσεων. Στα 15 λεπτά που παραμένουν στο χώρο κατά μέσο όρο, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία τεχνικού ελέγχου ή έκδοσης κάρτας ελέγχου καυσαερίων, οι 550.000 επισκέπτες των ΚΤΕΟ ετησίως εκτίθενται τουλάχιστον 3 φορές στο μήνυμα κάθε διαφημιζόμενου.

Η Autovision εκπροσωπεί το μεγαλύτερο δίκτυο ιδιωτικών ΚΤΕΟ με 50 σημεία εξυπηρέτησης πελατών σε όλη την Ελλάδα, όπου διεξάγονται περίπου 800.000 τεχνικοί έλεγχοι κάθε χρόνο.

Η Interbus διαχειρίζεται το διαφημιστικό κομμάτι του πρωτοποριακού Autovision TV. Το infotainment περιεχόμενό του προβάλλεται σε συνολικά 36 HD οθόνες, οι οποίες βρίσκονται στους άνετους χώρους αναμονής των σύγχρονης αισθητικής εγκαταστάσεων. Στα 15 λεπτά που παραμένουν στο χώρο κατά μέσο όρο, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία τεχνικού ελέγχου ή έκδοσης κάρτας ελέγχου καυσαερίων, οι 550.000 επισκέπτες των ΚΤΕΟ ετησίως εκτίθενται τουλάχιστον 3 φορές στο μήνυμα κάθε διαφημιζόμενου.

Ελληνικα