Διαφημίσεις στα Επιβατικά Πλοία της Golden Star Ferries

Τα πλοία της Golden Star Ferries αποτελούν ιδανικούς χώρους προβολής σε χιλιάδες επιβάτες με ευνοϊκή καταναλωτική διάθεση, οι οποίοι εκτίθενται στο διαφημιστικό μήνυμα καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

H Interbus έχει την αποκλειστική εκμετάλλευση των μέσων ψηφιακής σήμανσης (digital signage) και των διαφημιστικών μέσων που βρίσκονται σε σημεία με ευρεία και ανεμπόδιστη ορατότητα, όπως σε φωτεινά πλαίσια, κυλιόμενες σκάλες και ανελκυστήρες, καθίσματα επιβατών, εσωτερικές και γυάλινες επιφάνειες, διαδρόμους και πατώματα, εξωτερικές επιφάνειες και χώρους στάθμευσης των σύγχρονων πλοίων της Golden Star Ferries. Η μεγάλη επισκεψιμότητα και κινητικότητα στους χώρους όπου βρίσκονται τα διαφημιστικά μέσα, τα καθιστά ιδανικά για στοχευμένες καμπάνιες σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών. Οι διαφημιζόμενοι που επιλέγουν την ψηφιακή σήμανση εξασφαλίζουν επιπλέον ευελιξία στο περιεχόμενο της προβολής, συχνή επανάληψη του μηνύματος και ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του προϊόντος.

Τα πλοία της Golden Star Ferries αποτελούν ιδανικούς χώρους προβολής σε χιλιάδες επιβάτες με ευνοϊκή καταναλωτική διάθεση, οι οποίοι εκτίθενται στο διαφημιστικό μήνυμα καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

H Interbus έχει την αποκλειστική εκμετάλλευση των μέσων ψηφιακής σήμανσης (digital signage) και των διαφημιστικών μέσων που βρίσκονται σε σημεία με ευρεία και ανεμπόδιστη ορατότητα, όπως σε φωτεινά πλαίσια, κυλιόμενες σκάλες και ανελκυστήρες, καθίσματα επιβατών, εσωτερικές και γυάλινες επιφάνειες, διαδρόμους και πατώματα, εξωτερικές επιφάνειες και χώρους στάθμευσης των σύγχρονων πλοίων της Golden Star Ferries. Η μεγάλη επισκεψιμότητα και κινητικότητα στους χώρους όπου βρίσκονται τα διαφημιστικά μέσα, τα καθιστά ιδανικά για στοχευμένες καμπάνιες σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών. Οι διαφημιζόμενοι που επιλέγουν την ψηφιακή σήμανση εξασφαλίζουν επιπλέον ευελιξία στο περιεχόμενο της προβολής, συχνή επανάληψη του μηνύματος και ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του προϊόντος.

Ελληνικα