Η Interbus διαθέτει την πείρα και την τεχνογνωσία που της επιτρέπουν να εκμεταλλεύεται τα πολλαπλά πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα διαφημιστικά μέσα των σταθερών συγκοινωνιών.

Σταθερές Συγκοινωνίες

Metro Εξωτερικό (French Type): ZIP
Metro Εσωτερικό: ZIP
Metro Panels (Σταθμών): ZIP
Tram Εξωτερικό: ZIP
Tram Εξωτερικό CitadisX05: ZIP
Tram Panels 189x138: ZIP
ΗΣΑΠ Εσωτερικό: ZIP
ΗΣΑΠ Panels: ZIP
Ελληνικα