Η πολυετής εμπειρία της Interbus της παρέχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τις πολλαπλές δυνατότητες διαφημιστικής προβολής που προσφέρουν τα σύγχρονα οχήματα δημόσιας μεταφοράς.

Οδικές Συγκοινωνίες

Full - Ολική κάλυψη Back - Μερική κάλυψη
ΕΘΕΛ Full - Mercedes 12m (Type ‘Α’): ZIP ΕΘΕΛ Back - Mercedes 12m (Type ‘Α’): ZIP
ΕΘΕΛ Full - Mercedes 12m (Type ‘Αirport’): ZIP ΕΘΕΛ Back - Mercedes 12m (Type ‘Αirport’): ZIP
ΕΘΕΛ Full - Mercedes 18m: ZIP ΕΘΕΛ Back - Mercedes 18m: ZIP
ΕΘΕΛ Full - Solaris 18m: ZIP ΕΘΕΛ Back - Solaris 18m: ZIP
ΕΘΕΛ Elvo Midi: ZIP ΕΘΕΛ Back - Elvo Midi: ZIP
ΕΘΕΛ Full - Solaris 8m: ZIP ΕΘΕΛ Back - Solaris 8m: ZIP
ΕΘΕΛ Full - Solaris 18m Type('Airport'): ZIP ΕΘΕΛ Back - Solaris 18m Type('Airport'): ZIP
ΕΘΕΛ Full - CITARO 18m Type('Airport'): ZIP
ΕΘΕΛ Full - CITARO HIGH 12m Type('2 Doors'): ZIP ΕΘΕΛ Back - CITARO HIGH 12m Type('2 Doors'): ZIP
ΕΘΕΛ Full - CITARO 12m Type('2 Doors'): ZIP ΕΘΕΛ Back - CITARO 12m Type('2 Doors'): ZIP
ΕΘΕΛ Full - CITARO 12m Type('3 Doors'): ZIP ΕΘΕΛ Back - CITARO 12m Type('3 Doors'): ZIP
ΕΘΕΛ Full - IRIS 12m: ZIP ΕΘΕΛ Back - IRIS 12m: ZIP
ΕΘΕΛ Full - MAN 12m Type('2 Doors'): ZIP ΕΘΕΛ Back - MAN 12m: ZIP
ΕΘΕΛ Full - MAN 12m Type('3 Doors'): ZIP ΕΘΕΛ Back - IRIS 12m: ZIP
ΕΘΕΛ Full - VOLVO 700 12m Type('2 Doors') : ZIP ΕΘΕΛ Back - VOLVO 12m: ZIP
ΕΘΕΛ Back - SOLARIS 12m: ZIP
ΕΘΕΛ Pisa Panel: ZIP
ΕΘΕΛ Interior Ad Spaces: ZIP
Full - Full Coverage Back - Partial coverage
ΟΑΣΘ Full - CityClass - 2 Doors: ZIP ΟΑΣΘ Back - CityClass - 2 Doors: ZIP
ΟΑΣΘ Full - CityClass - 3 Doors: ZIP ΟΑΣΘ Back - CityClass - 3 Doors: ZIP
ΟΑΣΘ Full - Volvo 11m (B7L): ZIP ΟΑΣΘ Back - Volvo 11m (B7L): ZIP
ΟΑΣΘ Full - Volvo 12m (B7L): ZIP ΟΑΣΘ Back - Volvo 12m (B7L): ZIP
ΟΑΣΘ Full - Volvo 12m (B9L): ZIP ΟΑΣΘ Back - Volvo 12m (B9L): ZIP
ΟΑΣΘ Full - Citaro 12m Type("2 Doors"): ZIP ΟΑΣΘ Back - Citaro 12m: ZIP
ΟΑΣΘ Full - Citaro 12m Type("3 Doors"): ZIP ΟΑΣΘ Back - Citaro 12m: ZIP
ΟΑΣΘ Full - Citaro 12m Type("2 Doors High"): ZIP ΟΑΣΘ Back - Citaro 12m High: ZIP
ΟΑΣΘ Full - Citaro 18m: 700 ZIP ΟΑΣΘ Back - Citaro 18m: ZIP
ΟΑΣΘ Full - Citaro 18m: 900 ZIP ΟΑΣΘ Back - Citaro 18m: ZIP
ΟΑΣΘ Full - Citaro 18m: 530G ZIP ΟΑΣΘ Back - Citaro 18m: ZIP
ΟΑΣΘ Volvo 18m (B9LA): ZIP ΟΑΣΘ Back - Volvo 18m (B9LA): ZIP
ΟΑΣΘ Full - Volvo 18m (7700A): ZIP ΟΑΣΘ Back - Volvo 18m (7700A): ZIP
ΟΑΣΘ Full - Europolis 8m: ZIP ΟΑΣΘ Back - Europolis 8m: ZIP
ΟΑΣΘ Full - Citelis 12m (200): ZIP ΟΑΣΘ Back - Citelis 12m (200): ZIP
ΟΑΣΘ Full - MAN 12m Type('3 Doors'): ZIP ΟΑΣΘ Back - MAN 12m: ZIP
ΟΑΣΘ Full - MAN 18m Type('3 Doors'): ZIP ΟΑΣΘ Back - MAN 18m: ZIP
ΟΑΣΘ Full - Solaris Urbino 9m: ZIP ΟΑΣΘ Back - Solaris Urbino 9m: ZIP
ΟΑΣΘ Full - Solaris Urbino 12m: ZIP ΟΑΣΘ Back - Solaris Urbino 12m: ZIP
ΟΑΣΘ Full - Solaris Urbino 18m: ZIP ΟΑΣΘ Back - Solaris Urbino 18m: ZIP
ΟΑΣΘ Pisa – Panel: ZIP / ΟΑΣΘ Europolis 8m Pisa – Panel: ZIP
ΟΑΣΘ Πλαίσια: ZIP Πλαίσια ΟΑΣΘ (ισχύουν μόνο για το Solaris 9m): ZIP
Full - Ολική κάλυψη Back - Μερική κάλυψη
Trolley Full - Type 6000: ZIP Trolley Back - Type 6000: ZIP
Trolley Full - Type 7000: ZIP
Trolley Full - Type 8000: ZIP Trolley Back - Type 8000: ZIP
Trolley Full - Type 9000: ZIP Trolley Back - Type 9000: ZIP
Trolley Pisa Panel Wide: ZIP
Trolley Panels: ZIP
Full - Ολική κάλυψη Back - Μερική κάλυψη
ΚΤΕΛ Full - Scania Century: ZIP ΚΤΕΛ Back - Scania Century: ZIP
ΚΤΕΛ Full - Setra: ZIP ΚΤΕΛ Back - Setra: ZIP
ΚΤΕΛ Full - Bova: ZIP ΚΤΕΛ Back - Bova: ZIP

Αποστολή προδιαγραφών κατόπιν συνεννόησης.

Ελληνικα