Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή είναι η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που προβλέπεται από την INTERBUS A.E. για την ιστοσελίδα www.interbus.gr («Εταιρεία», «εμείς», «δικό μας», ή «εμάς»). Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι σημαντική για εμάς, για το λόγο αυτό σας παρέχουμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την ηλεκτρονική συλλογή, χρήση και διαδικασία αποκάλυψης, έτσι ώστε να είστε ενήμεροι σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας www.interbus.gr (η «Ιστοσελίδα»). H Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας ενσωματώνεται και υπόκειται στους Όρους Χρήσης της Interbus.

 

1. Σχετικά με το www.interbus.gr

Το www.interbus.gr είναι ο διαδικτυακός τόπος της INTERBUS Α.Ε., που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρείας.

 

2. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε

Η Εταιρεία συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών. Από τους χρήστες που εγγράφονται για να φτιάξουν το προφίλ της επιχείρησής τους συλλέγουμε ατομικές και επιχειρηματικές πληροφορίες κατά την εγγραφή. Κατά την εγγραφή σας μπορούμε να συλλέξουμε: το όνομα, το επώνυμο, τον τίτλο της θέσης εργασίας σας, την επωνυμία της επιχείρησής σας, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση e-mail σας. Συλλέγουμε επίσης κάποια μη-προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, όπως τον τύπο browser που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, το ISP από το οποίο ο επισκέπτης αποκτά πρόσβαση στο Internet, διευθύνσεις IP, την ιστοσελίδα ή την κινητή συσκευή την οποία χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας.

 

3. Γνωστοποίηση προσωπικών στοιχείων

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί προσωπικά στοιχεία, τα οποία συλλέγει κατά τη λειτουργία της Iστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν θα πουλήσει, παραχωρήσει ή αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Η Εταιρεία μπορεί να σας αποστείλει ηλεκτρονικά διαφημιστικά μηνύματα τρίτων χωρίς να αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτες επιχειρήσεις, για λογαριασμό των οποίων αποστέλλονται τα διαφημιστικά e-mail. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να μην δέχονται τέτοια μηνύματα ανά πάσα στιγμή.

Μπορούμε να αποκαλύψουμε προσωπικά στοιχεία σε απάντηση νομικής διαδικασίας – για παράδειγμα, σε περίπτωση δικαστικής εντολής, κλήτευσης, νομικής διαδικασίας, κανονιστικής έρευνας, ή όταν άλλως απαιτείται από το νόμο. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τα εν λόγω στοιχεία σε απάντηση σε αίτημα υπηρεσίας όταν αυτό επιβάλλεται βάσει νόμου ή όταν πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να διερευνηθούν να αποφευχθούν ή να ληφθούν μέτρα σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, όταν υπάρχουν υποψίες για απάτη, περιπτώσεις που εμπεριέχουν πιθανές απειλές για την σωματική ακεραιότητα οποιουδήποτε προσώπου, παραβίαση των Όρων Χρήσης μας, ή όταν άλλως απαιτείται από το νόμο. Επιπλέον, μπορούμε να διαδώσουμε πληροφορίες σχετικές με εσάς εάν συγχωνευθούμε ή απορροφηθούμε από άλλη εταιρεία, ή εάν τα περιουσιακά στοιχεία μας αποκτηθούν από άλλη εταιρεία.

Οι εντεταλμένοι της Εταιρείας, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία, που παρέχονται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας, πρέπει να προστατεύουν τα στοιχεία αυτά με τρόπο που συνάδει με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για παράδειγμα, να μην χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν της χρήσης αυτών για την εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχουν για την Εταιρεία.

 

4. Επιλογές

Η Εταιρεία σέβεται τις προτιμήσεις προστασίας της ιδιωτικής ζωής σας και σας προσφέρει τους παρακάτω τρόπους, μέσω των οποίων μπορείτε να ελέγξετε τον τρόπο που επικοινωνούμε μαζί σας και αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Εμείς θα τιμήσουμε αντίστοιχα τις απαιτήσεις σας.

 

4.1 Interbus E-mail Marketing

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε από τη λήψη από τo www.interbus.gr: διαφημιστικών e-mails, ενημερωτικών δελτίων (newsletters), ενημερώσεων σχετικά με νέα χαρακτηριστικά της Εταιρείας των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη αυτών των διαφημιστικών ανακοινώσεων και μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών. Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις του προφίλ σας ανά πάσα στιγμή.

 

4.2 Μάρκετινγκ Τρίτων

Η Εταιρεία δεν θα πουλήσει, εκχωρήσει ή αποκαλύψει πληροφορίες επικοινωνίας σας σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Η Εταιρεία μπορεί να αποστέλλει διαφημιστικά μηνύματα τρίτων στους ως άνω χρήστες για λογαριασμό των επιχειρήσεων τρίτων χωρίς να αποκαλύψει τα προσωπικά στοιχεία αυτών στους τρίτους, για λογαριασμό των οποίων αποστέλλονται τα διαφημιστικά e-mail. Οι εν λόγω χρήστες μπορούν να επιλέξουν να εξαιρεθούν από τη λήψη των εν λόγω διαφημιστικών μηνυμάτων ανά πάσα στιγμή.

 

4.3 Πληροφορίες για τη Χρήση της Ιστοσελίδας

Έχετε πρόσθετες επιλογές σχετικά με πληροφορίες για τη χρήση της Ιστοσελίδας, τις οποίες οι διαφημιστές και τρίτοι συνεργάτες μας μπορούν να συλλέξουν ή να λάβουν μέσω των cookies, Web beacons, pixel tags, clear GIF’s και άλλων παρόμοιων μέσων. Παρακαλούμε δείτε την παράγραφο «Διαφημιστές Τρίτων» κατωτέρω για περισσότερες πληροφορίες.

 

5. Cookies, Web Beacons, Pixel Tags, και GIF’s.

Σχεδιάζουμε τη διάταξη και τα χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας μας, έτσι ώστε οι νέοι επισκέπτες να μπορούν ανώνυμα να ενημερώνονται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους. Για τους νέους επισκέπτες, χρησιμοποιούμε cookies ή Web beacons για τη συλλογή περιορισμένων δεδομένων, όπως η ημερομηνία, η ώρα και οι περιοχές της Ιστοσελίδας μας που επισκέπτονται, καθώς και την ιστοσελίδα από την οποία πλοηγήθηκε ο νέος επισκέπτης. Όταν επιλέγετε ένα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, εμείς μπορεί να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser) και μπορούμε να συνδυάσουμε πληροφορίες από cookies, Web beacons, καθώς και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται online με άλλα δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς. Με τη βελτίωση των χαρακτηριστικών, του μάρκετινγκ και του περιεχόμενου της Ιστοσελίδας μας, και κάνοντας την online εμπειρία σας πιο εύκολη και ουσιαστική, είμαστε σε θέση να εξυπηρετούμε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας.

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και συχνά περιλαμβάνει ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα, ο υπολογιστής της ιστοσελίδας ζητά από τον υπολογιστή σας την άδεια να αποθηκεύσει αυτό το αρχείο κειμένου σε ένα τμήμα του σκληρού σας δίσκου που έχει οριστεί ειδικά για cookies. Κάθε ιστοσελίδα μπορεί να στείλει το δικό της cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας (browser), αν οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας το επιτρέπουν. Ο περιηγητής σας θα επιτρέπει μόνο μια ιστοσελίδα να έχει πρόσβαση στα cookies, που σας έχουν προηγουμένως αποσταλεί και όχι στα cookies που σας αποστέλλονται από άλλους δικτυακούς τόπους. Ορισμένοι από τους συνεργάτες της επιχείρησής μας, όπως διαφημιστές τρίτων, χρησιμοποιούν cookies που προέρχονται από τις ιστοσελίδες τους. Εμείς δεν έχουμε πρόσβαση ή έλεγχο σε αυτά τα cookies. Χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύσουμε πληροφορίες σύνδεσης ή άλλες πληροφορίες στον υπολογιστή σας, τα οποία χρησιμεύουν για να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα της Iστοσελίδας μας και να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας στις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας. Για ορισμένες υπηρεσίες, προσφέρουμε στους χρήστες τη δυνατότητα να αποθηκεύουν ένα αναγνωριστικό χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης μέσα σε ένα cookie, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τα εισαγάγουν ξανά όταν στη συνέχεια θα επιστρέψουν στην Iστοσελίδα μας. Τα cookies, σε συνδυασμό με τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή μας, μας επιτρέπουν να υπολογίζουμε το συνολικό αριθμό των ατόμων που επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας και να εκτιμούμε ποια τμήματα της Ιστοσελίδας μας είναι πιο δημοφιλή. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώνουμε συνεχώς την Ιστοσελίδα μας και να εξυπηρετούμε καλύτερα τους πελάτες μας. Εμείς δεν αποθηκεύουμε αριθμούς πιστωτικών / χρεωστικών καρτών στα cookies. Οι περισσότεροι Internet browsers επιτρέπουν στους χρήστες να αποφασίσουν αν θα δεχτούν cookies και πόσο καιρό να τα κρατάνε στο σκληρό δίσκο τους. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας να αρνείται cookies και να χρησιμοποιεί ακόμη την ιστοσελίδα μας, μολονότι η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και η λειτουργικότητα μπορεί να είναι πιο αργή και λιγότερο βολική.

Το Web Beacon είναι μια γραφική εικόνα, όπως ένα pixel tag ή clear GIF, το οποίο τοποθετείται σε μια ιστοσελίδα ή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να παρακολουθεί τη δραστηριότητα του χρήστη, όπως το αν η ιστοσελίδα είναι πρόσβαση ή το e-mail κλικάρεται. Συχνά είναι αόρατα, επειδή είναι πολύ μικρά σε μέγεθος. Χρησιμοποιούνται επίσης σε πολλές ιστοσελίδες, για σκοπούς ευθυγράμμισης. Κάποιες φορές χρησιμοποιούμε Web beacons για να παρέχουμε μια ανεξάρτητη εκτίμηση για το πόσοι άνθρωποι επισκέπτονται την Ιστοσελίδα μας ή να συγκεντρώσουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του προγράμματος περιήγησης στην ιστοσελίδα μας. Κάποιες από τις ιστοσελίδες μας και HTML-formatted e-mail ενημερωτικά δελτία χρησιμοποιούν Web beacons σε συνδυασμό με cookies. Είναι δύσκολο για σας να περιορίσετε τη χρήση Web beacons επειδή δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να διακρίνετε τη χρήση τους από την ευθυγράμμιση και άλλους σκοπούς. Τα Web beacons μπορούν επίσης να φορτωθούν από ένα διαφορετικό διακομιστή από την υπόλοιπη σελίδα.

Χρησιμοποιούμε διαφημιστικές εταιρείες τρίτων για την προβολή διαφημίσεων όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας. Κατά την παροχή των διαφημίσεων, οι διαφημιστές τρίτων μερών και συνεργάτες μας μπορεί να τοποθετήσουν ή να αναγνωρίσουν ένα μοναδικό cookie στον browser σας. Αυτές οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στο www.interbus.gr και άλλες ιστοσελίδες προκειμένου να παρέχουν διαφημίσεις σε αυτή την Ιστοσελίδα και σε άλλες ιστοσελίδες για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αυτοί οι συνεργάτες τρίτων παρακολουθούν πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα μας και καθορίζουν ποια από τα χαρακτηριστικά μας προτιμούν.

 

6. Διαφημιστές Τρίτων

Χρησιμοποιούμε διαφημιστικές εταιρείες τρίτων για να παρέχουμε internet ad banners στην Ιστοσελίδα μας και σε άλλες ιστοσελίδες, στις οποίες διαφημιζόμαστε. Αν δείτε μια σελίδα Web, όπου εμφανίζονται οι διαφημίσεις μας, η διαφημιστική εταιρεία μπορεί να τοποθετήσει ένα cookie στον υπολογιστή σας ή να χρησιμοποιήσει ένα Web beacon για να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα cookie που προηγουμένως είχε τοποθετηθεί στον υπολογιστή σας. Οι εταιρείες αυτές δεν συλλέγουν πληροφορίες που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά, αλλά μπορούν να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας και άλλους δικτυακούς τόπους για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων. Δεν αποκαλύπτουμε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία στις εν λόγω εταιρείες. Μοιραζόμαστε συγκεντρωτικά στοιχεία χρήσης της ιστοσελίδας με διαφημιστές τρίτων και συνεργάτες με σκοπό την αποτελεσματική στόχευση των ηλεκτρονικών διαφημίσεών μας. Εκτός και εάν σας έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί, αυτές οι διαφημιστικές εταιρείες δεν συνδέουν οποιαδήποτε online συμπεριφορά ή cookies με άλλες πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά, όπως το όνομα σας, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail, όταν συνεργάζεστε με την Εταιρεία.

Αυτά τα δίκτυα διαφήμισης τρίτων παρακολουθούν επίσης την online χρήση και τη συμπεριφορά των επισκεπτών. Αυτές οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στο www.interbus.gr και άλλες ιστοσελίδες προκειμένου να παρέχουν διαφημίσεις σε  αυτή την Ιστοσελίδα και άλλες τοποθεσίες για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Το αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών είναι η δημιουργία ενός online προφίλ που επιχειρεί να προβλέψει τα ατομικά συμφέροντα των χρηστών, τις προτιμήσεις και τις συνήθειες αγοράς. Τα δίκτυα διαφήμιση τρίτων, στη συνέχεια, προσαρμόζουν ανάλογα το διαφημιστικό περιεχόμενο που παρέχεται στους χρήστες όταν επισκέπτονται άλλες ιστοσελίδες.

 

7. Η δέσμευσή μας για την ασφάλεια

Έχουμε εφαρμόσει τις φυσικές και ηλεκτρονικές διαδικασίες, που αποσκοπούν στην προστασία και την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης καθώς και στην διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών σας στοιχείων, που συλλέγονται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας.

 

8. Ανακοίνωση σχετικά με αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Από καιρό σε καιρό, μπορούμε να χρησιμοποιούμε πληροφορίες πελατών και επισκεπτών για νέες χρήσεις που δεν περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αν οι πρακτικές πληροφόρησής μας αλλάξουν κάποια στιγμή στο μέλλον, εμείς θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές πολιτικής στην Ιστοσελίδα μας για να σας ενημερώσουμε για αυτές τις αλλαγές, μαζί με μια νέα ημερομηνία στο επάνω μέρος αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιοδικά και να επανεξετάζετε την ημερομηνία έναρξης ισχύος στην κορυφή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να δείτε αν η Πολιτική έχει αλλάξει, έτσι ώστε να γνωρίζετε πάντα ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, πώς τις χρησιμοποιούμε, και σε ποιους τις αποκαλύπτουμε.

 

9. Η χρήση της Ιστοσελίδας μας συνιστά συγκατάθεση.

Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας μας, με το παρόν συναινείτε στη συλλογή, τη χρήση, τη διαχείριση, τη διατήρηση και τη γνωστοποίηση των πληροφοριών σας, όπως περιγράφονται σε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

10. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή την εφαρμογή της, μπορείτε να μας γράψετε στο [email protected]

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας παρέχονται από την INTERBUS A.E. και υπόκεινται στα ακόλουθα πνευματικά δικαιώματα:

Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της INTERBUS A.E. ©. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.

Οποιαδήποτε αναδιανομή και αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή απαγορεύεται εκτός από τα εξής:

  1. Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να κατεβάσετε σε έναν τοπικό σκληρό δίσκο αποσπάσματα μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση σας.
  2. Μπορείτε να αντιγράψετε το περιεχόμενο σε μεμονωμένα τρίτα μέρη για προσωπική τους χρήση, αλλά μόνο αν αναγνωρίσετε την ιστοσελίδα ως πηγή του υλικού.
  3. Δεν επιτρέπεται, παρά μόνο με ρητή έγγραφη άδειά μας, διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου.
  4. Ούτε μπορείτε να το μεταδώσετε ή να το αποθηκεύσετε σε οποιοδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή άλλης μορφής σύστημα ηλεκτρονικής ανάκτησης.
Ελληνικα