Ο ΟΑΣΘ διαθέτει ένα στόλο με περισσότερα από 600 αστικά λεωφορεία, τα οποία χρησιμοποιούν περί τα 457.000 επιβάτες καθημερινά στη Θεσσαλονίκη, που αποτελούν παράλληλα διαφημιστικό μέσο για ευρείας κλίμακας διαφημιστικές εκστρατείες.


Ελληνικα