Οι μεγάλες πόλεις της Ελλάδας διαθέτουν δίκτυο οδικών συγκοινωνιών με αστικά λεωφορεία που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες μετακίνησης και ταυτόχρονα αποτελούν άριστο μέσο κινούμενης διαφήμισης.

  • διαφήμιση στα κτελ
  • διαφήμιση σε ΚΤΕΛ
  • διαφήμιση στα ΚΤΕΛ
  • διαφήμιση σε ΚΤΕΛ
  • διαφήμιση σε λεωφορεία
  • διαφήμιση σε λεωφορεία ΚΤΕΛ
  • διαφήμιση στα ΚΤΕΛ

Ελληνικα