Η InterBus προσφέρει διαφημιστικές καμπάνιες με την ολική κάλυψη συρμών του τραμ, καθώς και με διαφημιστική προβολή στα πλαίσια των σταθμών. Επιπρόσθετα, παρέχεται και η δυνατότητα branding σταθμών.

Το δίκτυο του τραμ καλύπτει το κέντρο της πόλης των Αθηνών (τα πιο δημοφιλή και πολυσύχναστα προάστια της Νότιας Αττικής) συνδέοντας οκτώ (8) κεντρικούς δήμους της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας μέσω σαράντα οκτώ (48) σταθμών του τραμ.

Πλεονεκτήματα

Η μοντέρνα και σύγχρονη αισθητική των συρμών Τραμ, σε συνδυασμό με τις μεγάλες διαφημιστικές τους επιφάνειες καθώς και την αργή και συνεχή τους κίνηση, προσδίδουν ιδιαίτερο κύρος στο διαφημιζόμενο προϊόν / υπηρεσία.

Ειδικότερα Χαρακτηριστικά:

  • Μηδενικό clutter
  • Ενίσχυση Brand Awareness
  • Μεγάλες διαφημιστικές επιφάνειες
  • Υψηλό Impact
  • Μεγάλη κάλυψη με υψηλή συχνότητα
  • Αμεσότητα με το καταναλωτικό κοινό
  • Αδιάκοπη λειτουργία του δικτύου κατά τα Σαββατοκύριακα

Χάρτης

Χάρτης Τράμ