Ο στόλος των οχημάτων των Τρόλλεϋ του ΗΛΠΑΠ αποτελεί το δημοφιλέστερο διαφημιστικό μέσο για όσους επιθυμούν να έχουν έντονη και δυναμική διαφημιστική προβολή στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά. Ο στόλος των Τρόλλεϋ, μέσω 22 γραμμών, καλύπτει ένα δίκτυο 349 χιλιομέτρων.

Η InterBus προσφέρει τους ακόλουθους πέντε (5) τύπους διαφήμισης:

 • Διαφημιστικά Πλαίσια
  Oι διαφημίσεις τοποθετούνται σε συγκεκριμένα πλαίσια περιμετρικά του οχήματος
 • Ολική Επικάλυψη (Full Wrap)
  Οι εξωτερικές επιφάνειες του οχήματος καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από το διαφημιστικό μήνυμα.
 • Επικάλυψη Πίσω Όψης (Back Wrap)
  Η πίσω όψη του οχήματος καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από το διαφημιστικό μήνυμα
 • Επικάλυψη Πλαϊνών Επιφανειών (Pisa – Panel)
  Η πλευρά του οδηγού καλύπτεται με επιφάνεια τύπου Pisa και η πλευρά του συνοδηγού με επιφάνεια τύπου Panel
 • Χειρολαβές
  Τοποθέτηση διαφημιστικών μηνυμάτων σε ειδικά πλαίσια στις χειρολαβές των οχημάτων

Πλεονεκτήματα Μέσου

Ο κύριος όγκος των Τρόλλεϋ κινείται στο Κέντρο της Αθήνας όπου οι δυνατότητες υπαίθριας διαφημιστικής προβολής, βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας, είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. Το βασικότερο πλεονέκτημα των Τρόλλεϋ είναι το μέγεθος των διαφημιστικών του επιφανειών, αφού αυτές είναι οι μεγαλύτερες δυνατές στις οποίες μπορούν να προβληθούν οι διαφημιζόμενοι που επιθυμούν να έχουν έντονη διαφημιστική παρουσία στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα Χαρακτηριστικά:

 • Μηδενικό clutter
 • Ενίσχυση Brand Awareness
 • Υψηλό Impact
 • Μεγάλη κάλυψη με υψηλή συχνότητα
 • Κίνηση / δυναμική παρουσία
 • Αμεσότητα με το καταναλωτικό κοινό

Χάρτες Δρομολογίων